Īsumā par Bahá’í ticību

Bahá’í ticība ir jaunākā no pasaules neatkarīgajām reliģijām – ticība, kas vērsta uz taisnīguma, miera un ilgtspējīgas pasaules veidošanu, sākot ar ikvienu apdzīvotu vietu.

Bahājiešu pasākumi pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem ir atvērti visiem. Ikviens ir aicināts pievienoties kalpošanas un kopīgas izziņas ceļam, lai sniegtu savu ieguldījumu kopienas garīgās veidošanas procesā.

“Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Apvieno Savu kalpu sirdis un atklāj viņiem Savu lielo Nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus. Palīdzi viņiem, ak Dievs, viņu centienos un dod viņiem spēku kalpot Tev. Ak Dievs! Neatstāj viņus vienus, bet vadi viņu soļus Tevis zināšanas gaismā un iepriecini viņu sirdis ar Savu mīlestību. Patiesi, Tu esi viņu Palīgs un viņu Kungs.“ Bahá’u’lláh 

Ko Bahājieši dara